Δημοτικές Εκλογές 2023 – Συνδυασμός «Τρίπολη Αύριο»

Προτάσεις για τον Δήμο Τρίπολης

επιμέλεια: Κωνσταντίνος Σκιντζής

 

Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης

Οι προτάσεις που αναφέρονται, μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν στη βάση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που εκτιμάται πως δύναται να λειτουργήσει σε έναν Δήμο με την έκταση, τον πληθυσμό, τη χωρική κατανομή του πληθυσμού και τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά του Δήμου Τρίπολης. Το μοντέλο αυτό, το οποίο εμπεριέχει τη βιωσιμότητα (βιώσιμη ανάπτυξη), την οικολογία (πράσινη ανάπτυξη) και όλα τα είδη ανάπτυξης που αφορούν στους επιμέρους τομείς της ζωής του ανθρώπου (κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός, τεχνολογία) είναι η ολοκληρωμένη αξιοβίωτη ανάπτυξη.

Με τον όρο ολοκληρωμένη ανάπτυξη εννοούμε την ταυτόχρονα στον χώρο και στον χρόνο κατάλληλη οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και τεχνική / τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να τελείται πάντα σε διαλεκτική αρμονία και με σεβασμό στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, μέσα στο οποίο αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δημιουργικά, ως οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του και όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής του.

Αξιοβίωτη είναι εκείνη η μορφή ολοκληρωμένης ανάπτυξης «για την οποία χαίρεται κανείς να ζει», ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας και κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκει, προκειμένου να απολαύσει όλα τα συστατικά της στοιχεία: το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το πολιτισμικό, το τεχνικό και το τεχνολογικό.

Η ολοκληρωμένη αξιοβίωτη ανάπτυξη είναι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το σύνολο των αναγκών και των επιμέρους στοιχείων που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητά του, αντιμετωπίζοντάς τον ως ισότιμο μέλος του φυσικού περιβάλλοντος και όχι ως δεσπόζουσα και κυρίαρχη οντότητα.

 

Ένα νέο μοντέλο πόλης

Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις, το ζητούμενο έχει πάψει να είναι μόνο η δημιουργία μιας πόλης λειτουργικής και βιώσιμης. Η σύγχρονη πόλη αναζητά τη δική της προσωπικότητα. Προσπαθεί να έρθει ξανά σε επαφή με τον πολίτη, να τον συνδέσει μαζί της λειτουργικά και συναισθηματικά και να του παρέχει ένα περιβάλλον διαβίωσης που δε θα τον απωθεί ή θα τον εγκλωβίζει, αλλά αντιθέτως θα τον παρακινεί να δημιουργήσει, να σκεφτεί και να ζήσει.

Στο παραπάνω πλαίσιο κινούνται οι προτάσεις που γίνονται για την πόλη της Τρίπολης. Στη δημιουργία μιας πόλης ευχάριστης, ανθρώπινης και διαφορετικής στη θέση μιας μέχρι τώρα «βαρετής» πόλης.

Με τον όρο «ανθρώπινη πόλη», θα μπορούσαμε να ορίσουμε εκείνη την πόλη μέσα στην οποία ο άνθρωπος θα αισθάνεται μέρος της και όχι φιλοξενούμενός της ή, ακόμη χειρότερα, κρατούμενός της. Μια πόλη που φροντίζει την υγεία, προστατεύει τη διαφορετικότητα, σέβεται το περιβάλλον, ενισχύει την κοινωνικοποίηση, μεριμνά για την ασφάλεια. Μια πόλη ελκυστική για τους κατοίκους κάθε ηλικίας που θα τους εμπνέει σεβασμό για το δημόσιο αστικό χώρο και δε θα τους απωθεί. Η ανθρώπινη πόλη, είναι εκείνη που έχει σαν πρώτο της στόχο τον άνθρωπο και τη ζωή του. Και αν ίσως φαινομενικά αυτό θεωρείται αυτονόητο για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων στις πόλεις και απαραίτητη προϋπόθεση, εντούτοις η πραγματικότητα έχει δείξει πως συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα καθώς υπερισχύουν διάφορες οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτικές σκοπιμότητες. Η εξάλειψη αυτών των φαινομένων είναι το ζητούμενο της ανθρώπινης πόλης.

Η «διαφορετική πόλη» είναι εκείνη στην οποία όλες οι παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού, λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και δεν ακολουθούν αυστηρά ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Τα διαφορετικά ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά και γεωγραφικά στοιχεία της κάθε περιοχής μπορούν και πρέπει να αποτελούν οδηγό για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στην κάθε πόλη και μέσω αυτού του συνδυασμού θα είναι δυνατό να επιτευχθεί η ζητούμενη διαφορετικότητα.

Για τον Δήμο και την Πόλη γενικά

 1. Αντιμετώπιση πληθυσμιακού ζητήματος και επιστροφή των νέων παιδιών στον τόπο τους
 • Ανάληψη δημοτικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη των νέων ζευγαριών
 • Κατάρτιση ολοκληρωμένου θεματικού στρατηγικού σχεδιασμού για να παραμένουν οι νέοι του Δήμου Τρίπολης στον τόπο τους
 • Παροχή κινήτρων σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καταγωγή από τον Δήμο Τρίπολης προκειμένου να επιστρέφουν στον τόπο τους μετά τις σπουδές τους
 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα «επαναπατρισμού» για οικογένειες νέων Τριπολιτών που κατοικούν σε άλλες περιοχές της χώρας και επιθυμούν/σκέπτονται να μετεγκατασταθούν στον Δήμο Τρίπολης

 

 1. Αστική Ανθεκτικότητα

Ανθεκτική είναι εκείνη η πόλη που έχει αναπτύξει ικανότητες για να τη βοηθήσουν να απορροφήσει μελλοντικές κρίσεις και κραδασμούς των κοινωνικών, οικονομικών, και τεχνικών συστημάτων και υποδομών της, ώστε να παραμένει σε θέση να μπορεί να διατηρεί τις ίδιες λειτουργίες, δομές, συστήματα, και ταυτότητα. Οι προκλήσεις ανθεκτικότητας που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις έχουν να κάνουν με 4 βασικούς τομείς: οικονομία, κοινωνία, τεχνολογία και κυρίως το περιβάλλον.

Με την κλιματική αλλαγή να συντελείται πλέον ταχύτατα και τις συνέπειές της να τις ζούμε έντονα και σε μεγάλο βαθμό, η αστική ανθεκτικότητα είναι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσει τον Δήμο Τρίπολης κατά τη νέα πενταετία σε πρώτη προτεραιότητα. Η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανθεκτικότητά του, δεν είναι απλώς ένα πολιτικό ευφυολόγημα, αλλά ένα μείζονος σημασίας ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά και συλλογικά.

 

 1. Λειτουργική διασύνδεση χωριών – πόλης
 • Ολοκληρωμένη καταγραφή του συνόλου των αναγκών των χωριών του Δήμου σε συνεχή διαβούλευση και άμεση επαφή με τους κατοίκους τους
 • Κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση των παραπάνω αναγκών και δημιουργία δικτύου κάλυψής τους μέσα σε καθορισμένο πλαίσιο οικονομικών δυνατοτήτων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

 

 1. Στεγαστικό ζήτημα
 • Καταγραφή των στεγαστικών αναγκών στον Δήμο Τρίπολης και ειδικότερα στην πόλη της Τρίπολης
 • Εκτίμηση των στεγαστικών αναγκών στον Δήμο για την επόμενη δεκαετία
 • Ανάληψη δημοτικών πρωτοβουλιών (σε συνεργασία και με κρατικούς φορείς) για την αντιμετώπιση του ζητήματος μέσω δημιουργίας νέων κατοικιών και ανακαίνισης παλαιότερων με αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που παρέχονται από το κράτος.

 

 1. Ψηφιοποίηση του Δήμου (για πολίτες και επισκέπτες) – Μετάβαση στην έξυπνη πόλη
 • Προώθηση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών του πολίτη με τον Δήμο Τρίπολης στο πρότυπο του gov.gr σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Δημιουργία σχετικής εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα για να μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται για οτιδήποτε αφορά στην καθημερινότητά του και σχετίζεται με τον Δήμο καθώς και για να διεκπεραιώνει γρήγορα ζητήματα που σχετίζονται με δημοτικές δομές και υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία
 • Δημιουργία αντίστοιχης εφαρμογής για τους επισκέπτες του Δήμου προκειμένου να μπορούν να έχουν άμεση και γρήγορη ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά στην επίσκεψή τους στην Τρίπολη και στα χωριά του Δήμου (διαμονή, εστίαση, εκδηλώσεις, αξιοθέατα, μετακίνηση, στάθμευση, κοντινοί προορισμοί κ.α.)
 • Δημιουργία Ψηφιακού Δημοτικού Χάρτη Τρίπολης όπου όλες οι πληροφορίες για την πόλη είναι συγκεντρωμένες πάνω σε έναν χάρτη και άμεσα διαθέσιμες στους πολίτες και τους επισκέπτες
 • Σταδιακή μετατροπή της Τρίπολης σε έξυπνη πόλη με την υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων ενημέρωσης και διαχείρισης για όλους τους τομείς που μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτό το μοντέλο πόλης (περιβάλλον και υδάτινοι πόροι, οικονομία, αστικό περιβάλλον και λειτουργεία του, υγεία, διοίκηση, ασφάλεια, τουρισμός, αναψυχή και διασκέδαση)

 

 1. Σχέδιο διαχείρισης της νέας πραγματικότητας που θα προκύψει από τις επενδύσεις στη Βι.Πε. Τρίπολης
 • Εκτίμηση της πληθυσμιακής αύξησης που θα προκύψει στην πόλη από την πληθώρα νέων θέσεων εργασίας στις νέες βιομηχανίες που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν στη ΒιΠε.
 • Καταγραφή των αναγκών και τον προβλημάτων που θα προκύψουν στη λειτουργία της πόλης λόγω αυτής της πληθυσμιακής «έκρηξης» και κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ομαλή μετάβαση της πόλης στη νέα πραγματικότητα με διαρκή ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση.

 

 1. Ολοκληρωμένη στρατηγική μελέτη για τις αστικές παρεμβάσεις στην πόλη της Τρίπολης

Η αναγκαιότητα για σημαντικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της Τρίπολης, σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προκύπτουν, καθιστούν απαραίτητη της υλοποίηση ενός ευέλικτου στρατηγικού σχεδιασμού που θα προσδιορίζει και θα ιεραρχεί τις ανάγκες της πόλης όσον αφορά στις μεταβολές στο αστικό τοπίο ενώ παράλληλα θα μπορεί να προσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε προσφερόμενους χρηματικούς πόρους.

Για τον Πολιτισμό

 1. Καθορισμός της πολιτισμικής ταυτότητας του Δήμου Τρίπολης
 • Αναγνώριση των πολιτισμικών διαθεσίμων του Δήμου Τρίπολης μέσω της ολοκληρωμένης και αναλυτικής καταγραφής τους (εντοπισμός στοιχείων μοναδικότητας και αδυναμιών, διαχωρισμός σε αξιοποιημένα και μη, ταξινόμηση σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους και τη χωροθέτησή τους κ.λπ.) και δημιουργία λειτουργικής βάσης δεδομένων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.
 • Αναβάθμιση των εκδηλώσεων της Άλωσης, των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε εκδηλώσεις πανελλήνιας εμβέλειας.
 • Θεσμοθέτηση ενός νέου και ισχυρού πολιτιστικού θεσμού, του Φεστιβάλ Θεάτρου Τρίπολης, με στόχο να καταστεί σταδιακά η Τρίπολη σημείο αναφοράς της θεατρικής δραστηριότητας στη χώρα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
 • Ένταξη των τεχνών στο αστικό περιβάλλον μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξωραϊσμού και εκσυγχρονισμού του δημόσιου χώρου.
 1. Διοικητική αναβάθμιση της πολιτιστικής διαχείρισης του Δήμου Τρίπολης και Υποδομές Πολιτισμού
 • Ορισμός καλλιτεχνικού διευθυντή στον Δήμο Τρίπολης και συγκρότηση επιτροπής πολιτισμού για την ορθότερη και πληρέστερη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου.
 • Κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου που εμπλέκεται με τον πολιτισμό.
 • Μερική ανακαίνιση και τεχνική αναβάθμιση Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου και Θεάτρου Άλσους Αγ. Γεωργίου.
 • Τεχνική αναδιαμόρφωση Αρχαίων Θεάτρων Ορχομενού και Μαντινείας, προκειμένου να είναι κατάλληλα προς καλλιτεχνική χρήση.
 • Εκκίνηση διαδικασιών για τη δημιουργία ενός νέου, μεγάλου και σύγχρονου θεάτρου στην Τρίπολη που θα μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

 1. Πραγματική & σύγχρονη σύνδεση των χωριών του Δήμου Τρίπολης με την πολιτισμική δραστηριότητα και δημιουργική ένταξή τους στην πολιτισμική παραγωγή του Δήμου
 • Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τη ζωντανή αναμετάδοση στα χωριά, εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στην Τρίπολη ή σε άλλα χωριά του Δήμου.
 • Οργάνωση ολοκληρωμένων δράσεων από το Δήμο με επίκεντρο τα χωριά του με κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ντόπιων κατοίκων και απώτερο σκοπό την τουριστική προβολή τους.
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των χωριών του Δήμου στην παραγωγή πολιτισμού με προβολή των δράσεών τους στο σύνολο του Δήμου και προώθηση της καλλιτεχνικής συνεργασίας των κοντινών οικισμών
 1. Οργάνωση / Αναβάθμιση / Αξιοποίηση των πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων του Δήμου Τρίπολης
 • Υποστήριξη και ενθάρρυνση των σωματείων σε ζητήματα επιμόρφωσης και εξωστρέφειας, στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταπόδοσης για την προσφορά τους στην πολιτισμική πρόοδο του Δήμου.
 • Δημιουργία ενιαίου χώρου για τη στέγαση και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σωματείων που το επιθυμούν. (χώροι γραφείων, χώρος εκδηλώσεων και εκθέσεων, χώροι συνεδριάσεων)
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των δράσεων και του αντικειμένου ενασχόλησης όλων των σωματείων των χωριών του Δήμου Τρίπολης, διασύνδεσή τους και ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και ενθάρρυνση της μεταξύ τους συνεργασίας στην υλοποίηση δράσεων με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.
 • Μέριμνα για τη στέγαση όλων των σωματείων (παραχωρήσεις μη χρησιμοποιούμενων χώρων, αναβαθμίσεις υφιστάμενων υποδομών, δημιουργία/διαμόρφωση χώρων εκδηλώσεων)
 1. Πολιτισμός από όλους για όλους – Συμπερίληψη
 • Προσαρμογή των πολιτισμικών δράσεων του Δήμου Τρίπολης έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες για όλους και να μπορούν να τις απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες χωρίς καμία εξαίρεση. (άτομα με αναπηρία, άτομα με ψυχικές διαταραχές, άτομα με κινητικές δυσκολίες, πολίτες άλλης θρησκείας ή άλλης χώρας, πρόσφυγες, ρομά κ.λπ.)
 • Διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων με κεντρικούς αποδέκτες τους πολίτες των μειονοτικών ομάδων του Δήμου, με στόχο την ένταξή τους στα πολιτισμικά δρώμενα και ενίσχυση του αισθήματος πως αποτελούν μέλος μιας μεγάλης κοινότητας που δεν τους απορρίπτει.
 • Υλοποίηση δραστηριοτήτων από μέλη μειονοτικών εθνοτικών ομάδων, (μετανάστες, πρόσφυγες, ρομά) με στόχο την επαφή των υπόλοιπων πολιτών με τη δική τους κουλτούρα, και την πολιτισμική σύγκλιση όλων.
 1. Προσδιορισμός της θέσης του Δήμου Τρίπολης στο εθνικό και διεθνές πολιτισμικό γίγνεσθαι
 • Ανάδειξη του Δήμου Τρίπολης και της Τρίπολης ειδικότερα, ως πρωτεύουσα πόλη της περιοχής όπου γεννήθηκε η διεθνής έννοια του αρκαδισμού και του αρκαδικού ιδεώδους, ουσιαστική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του όρου αυτού στο σύνολό του, τονισμός της μοναδικότητάς του σε εθνικό επίπεδο και οικοδόμηση της διεθνούς πολιτισμικής εικόνας της πόλης με βάση αυτήν την κατεύθυνση.
 • Αξιοποίηση και διεύρυνση του δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων του Δήμου Τρίπολης (ανταλλαγή καλών πρακτικών με τις ήδη αδελφοποιημένες πόλεις, δημιουργία νέων αδελφοποιήσεων με βάση τον εκσυγχρονισμό και τα κοινά χαρακτηριστικά)
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ Δήμων της Ευρώπης, στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης και της πολιτισμικής ανταλλαγής.

 

Για τη Νεολαία

Η γενικότερη απαξίωση της νεότερης γενιάς για οτιδήποτε σχετίζεται με την πολιτική και τη διοίκηση είναι ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και ύστερα από αυτή με αιτίες πολλές και σύνθετες. Παράλληλα παρατηρείται και το φαινόμενο οι νέοι να επιθυμούν να φύγουν από τον τόπο τους για να σπουδάσουν, χωρίς όμως παράλληλα να έχουν την επιθυμία να επιστρέψουν και να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσική απόρροια της απουσίας σύνδεσης ανάμεσα στους νέους και στον τόπο τους, μιας σύνδεσης που για να καλλιεργηθεί, θα πρέπει οι νέοι να γνωρίσουν τον τόπο τους και να νιώσουν ενεργό του μέρος και όχι προσωρινά και κατ’ ανάγκη φιλοξενούμενοι σε αυτόν. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

 • Θέσπιση του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Τρίπολης θα έχει τόσα μέλη όσα και τα μέλη του κανονικού Δημοτικού Συμβουλίου και επιπλέον θα συμμετέχουν σε αυτό και όλοι οι πρόεδροι των σχολικών κοινοτήτων των λυκείων του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων θα είναι ένα όργανο γνωμοδοτικού χαρακτήρα που θα συνεδριάζει μία φορά κάθε μήνα και η επιλογή των συμβούλων θα γίνεται κάθε χρόνο μέσω γραπτού διαγωνισμού (στα πρότυπα της Βουλής των Εφήβων). Δικαίωμα συμμετοχής θα μπορούν να έχουν όλοι οι νέοι δημότες του Δήμου Τρίπολης, ηλικίας 15 ετών και άνω.

 • «Υιοθεσίες» Δημόσιων Χώρων

Καθορισμός συγκεκριμένων σημείων και χώρων της Τρίπολης και των χωριών οι οποίοι θα παραδίδονται για «υιοθεσία» σε σχολεία του Δήμου Τρίπολης ή σε άλλες συλλογικότητες νέων. Οι «ανάδοχοι» θα αναλαμβάνουν τη φροντίδα και την εύρυθμη λειτουργία αυτών των χώρων με τον Δήμο να έχει ρόλο χρηματοδότη και εποπτεύοντα.

 • Ανάθεση διοργάνωσης εκδηλώσεων

Καθορισμός συγκεκριμένων πολιτιστικών δράσεων του Δήμου, των οποίων η συνολική διοργάνωση θα μπορεί να ανατίθεται σε νέους με τη συνδρομή των δημοτικών υπηρεσιών (π.χ. αποκριάτικες εκδηλώσεις, μαθητικές συναυλίες κ.λπ.)

 • Ομάδες χωριών

Δημιουργία ομάδων εθελοντισμού με νέους που διαμένουν μόνιμα στην πόλη της Τρίπολης, αλλά κατάγονται από χωριά του Δήμου Τρίπολης. Οι ομάδες αυτές θα μπορούν να βοηθούν σε δράσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στα χωριά τους και παράλληλα να διοργανώνουν και οι ίδιες άλλες δράσεις για την προβολή του χωριού τους και τη σύνδεσή τους με αυτό.

Για τα Ανθρώπινα δικαιώματα

Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διαρκείς αγώνες για αυτά θεωρούνται θεμελιώδη στοιχεία. Ωστόσο δεν πρέπει να θεωρούνται και εξ΄ορισμού αυτονόητα καθώς συχνά παρατηρούμε να παραβιάζονται, περισσότερο ή λιγότερο. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται:

 • Η δημιουργία ενός Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Δήμο Τρίπολης

Ένα παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορεί να λειτουργεί σαν «καταφύγιο» για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας των οποίων τα δικαιώματα καταπατώνται βάναυσα καθημερινά. Θύματα ενδοοικογενειακής βίας και παραβατικότητας, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, θύματα σχολικού εκφοβισμού, άτομα με αναπηρία, άτομα της τρίτης ηλικίας, μέλη εθνοτικών/θρησκευτικών μειονοτήτων, πρόσφυγες/μετανάστες που κατοικούν στον Δήμο καθώς και άλλες κοινωνικές ομάδες, θα μπορούν να προσφεύγουν στο παρατηρητήριο για να καταγγείλουν την παραβίαση των δικαιωμάτων τους και να διεκδικούν την προστασία τους με τη συνδρομή του Δήμου.

 • Η ολοκληρωμένη διαχείριση και διασύνδεση κοινωνικών δομών του Δήμου Τρίπολης

Πολλές από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Τρίπολης θα μπορούσαν να λειτουργούν περισσότερο αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα αν συνδέονταν και με άλλες κοινωνικές δομές. Το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», τα Κ.Απ.Η. θα μπορούσαν να λειτουργούν κάτω από μια ενιαία διαχειριστική «ομπρέλα» προκειμένου να βελτιστοποιείται η αποτελεσματικότητά τους μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.